Aktualności PMK

- Aktualizacja przepisów od dnia 13.09.2021

- Zachęcamy młodzież do udziału w Kongresie Młodzieży Polonijnej (online), który odbędzie się 16 października 2021 w godz. 15.00-19.00.

Plan kongresu. 

Więcej informacji:https://opoka.news/kongres-mlodziezy-polonijnej-16-pazdziernika-2021

-  “Kto śpiewa dwa razy się modli” - większość z nas zna to zdanie św Augustyna. W naszej misji powstaje chór pod kierownictwem Pana Tomasza Zebury- naszego organisty i dyrygenta. Zachęcamy wszystkich chętnych do zgłaszania się bezpośrednio po każdej Mszy św. do Pana Tomasza, lub przez mail (chor.pmk@gmail.com). Będziemy cieszyć się z obecności naszego chóru, który uświetni swoim śpiewem Liturgię.

- Nowe wytyczne (26.06.2021) dotyczące organizacji duszpasterstwa w PMK w Zurychu

Przepisy dotyczące pandemii koronawirusa w Polskiej Misji Katolickiej z dnia 30.05.2021

- Aktualizacja przepisów dotyczących pandemii koronawirusa z dnia 22.04.2021

- Apel Ambasador RP w Szwajcarii i Lichtensteinie

https://www.bistum-chur.ch/aktuelles/neuer-bischof-von-chur-communiqu-bistum-chur/

 

---------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącą liczbą chorych na koronawirusa Szwajcarska Rada Federalna w dniu 28.10.2020 r. ogłosiła nowe przepisy, które weszły w życie w dniu 29.10.2020 r.

Link:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html

 

Przepisy te dotyczą również sprawowania kultu przez kościoły i związki wyznaniowe.

Biorąc pod uwagę wytyczne Rady Federalnej, program ochronny PMK (Schutzkonzept der Polenmission) i po konsultacjach z parafią Herz Jesu, w naszej Polskiej Misji Katolickiej zachodzą dodatkowe zmiany:

 

  • W każdą sobotę o godz. 18. 15 zostaje wprowadzona dodatkowa Msza św. Jest ona sprawowana z formularza liturgii Mszy św. niedzielnej.

Oprócz tego, podobnie jak do tej pory mamy Msze św. w każdą niedzielę o godz. 12.15 oraz o godz. 13.30.

 

Msze św. w Winterthurze i Oberstammheim sprawowane są zgodnie z dotychczasowym planem.

 

Na Mszy św. maksymalna liczba uczstników (łącznie z dziećmi) wynosi 50 osób (osoby przygotowujące liturgię i ją prowadzące są wyjęte z tej liczby).

 

Osoby pragnące wziąć udział w Mszy św. muszą zapisać się przez link znajdujący się na stronie internetowej PMK w Zurychu lub na Facebooku Misji.

 

Tylko osoby, które się zapisały drogą elektroniczną mogą wziąć udział w liturgii. Przed wejściem do świątyni, wolontariusze będą sprawdzali czy nazwisko danej osoby widnieje na liście.

 

  • Nie ma możliwości przed lub po Mszy św. gromadzenia się na terenie kościoła i centrum pastoralnego Johanneum. Obowiązuje zakaz zgromadzeń w przestrzeni publicznej powyżej 15 osób.

 

  • Katecheza i zajęcia szkolne odbywają się według planu. Rodzice i opiekunowie dzieci po ich przyprowadzeniu nie mogą przebywać na terenie kościoła i centrum pastoralnego Johannum. Po zakończonych zajęciach rodzice lub opiekunowie wraz z dzieckiem opuszczają teren Johanneum i jeżeli się zapisali na Mszę św. udają się do kościoła.

 

  • Zapowiedziane na 15.11.2020 r. bierzmowanie dorosłych i młodzieży, zostaje przesunięte na pierwszy termin, kiedy będzie możliwe uczestnictwo w liturgii większej liczby osób. Data zostanie ponownie uzgodniona z kandydatami do bierzmowania.

 

  • Jeżeli ktoś z Państwa pragnie osobiście załatwić swoją sprawę w sekretariacie, to należy wcześniej mailowo (misja.zurich.sekretariat@gmail.com) lub telefonicznie w ramach godzin urzędowania (tel. 044 461 47 10) umówić termin.

 

Obecny czas pandemii jest trudny dla nas wszystkich. Opisując historię pierwszej wspólnoty powstającego Kościoła autor Dziejów Apostolskich podaje, że mężczyźni i kobiety wraz z Apostołami i Matką Jezusa trwali jednomyślnie na modlitwie w sali na górze (por. Dz. Ap. 1.14). Jest to dla nas zachęta byśmy zaufali Bogu i w modlitwie prosili o to, by czas pandemii jak najszybciej się skończył. Jednocześnie nie zapomnijmy o wspólnotowych więziach i o tym, że łączność z Misją ma również charakter duchowy. Zapraszam abyście Państwo, jeżeli nie bierzecie udziału w Mszy św. w kościele, łączyli się z nami duchowo. W najbliższym czasie powrócimy do Mszy św. online.

Pamiętajmy o osobach samotnych z Misji lub kręgu naszych znajomych. Nie bójmy się po prostu zadzwonić do nich i zapytać, jak się w tej sytuacji czują. Głęboko leży mi na sercu sprawa osób, które zachorowały, niekoniecznie na koronawirusa, ale też te osoby, które muszą pozostać w domu, bo są w grupie ryzyka.

Utworzyliśmy w Misji grupę wsparcia. Jeżeli jest ktoś z Was chory, proszę o kontakt, postaramy się pomoc na miarę możliwości i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Możemy np. zrobić zakupy, lub po prostu od czasu do czasu zadzwonić, żeby skontrolować, czy wszystko jest w porządku. Proszę pisać do nas maila, podając swój numer telefonu i dokładny adres. Podobnie z osobami, które chciały, by być wolontariuszem i dołączyć do grupy. Piszcie do nas na adres: misja.zurich.sekretariat@gmail.com . Jest wielu ludzi, którzy w tym czasie mogą zostać sami potrzebując pomocy, a ich bliscy są poza Szwajcarią.

Zachowujmy przepisy i odpowiedzialnie bierzmy udział we wspólnotowej modlitwie. Jeżeli, ktoś czuje, że jest chory, niech pozostanie w domu i łączy się z nami duchowo.
Jestem również dla każdego i każdej z Was do dyspozycji. Proszę pisać na mojego maila: zurich.pmk@gmail.com.

 

Zapewniam Państwa o modlitwie i jednocześnie o nią sam proszę. Jestem przekonany, że wspólnie przejdziemy przez to doświadczenie umocnieni. Zapraszam do duchowej wędrówki do własnego wnętrza i na nowo odkrycia skarbów które mamy w Kościele. Mam tu na myśli sakramenty święte, wspólnotowe przeżywanie modlitwy, adorację, wspólne słuchanie Słowa Bożego, spotkanie w świątyni. Z perspektywy utraty lub ograniczenia tego, co do tej pory było oczywiste, może zrodzić się głębsze doświadczenie przeżywania wiary i spotaknia z Bogiem. Tego nam życzę. Dziekuję wszystkim Wolontariuszom i Wolontariuszkom oraz ludziom dobrej woli za wsparcie i za każdy życzliwy dobry gest.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Ks. kan. dr Artur Cząstkiewicz

Dyrektor PMK dla kantonów Zurych i Glarus

 

------------------------------------------

Drodzy Państwo, 

Szwajcarska Rada Federalna wprowadziła dziś (tj. 28.10.2020) kolejne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa -  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

W piątek podam Państwu informacje dotyczące organizacji duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu.

Życzę Państwu zdrowia i Bożego błogosławieństwa i zapewniam o modlitwie.

ks. kan. dr Artur Cząstkiewicz

 

-------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca udziału w Mszy św.

Drodzy Państwo,

Sytuacja z pandemią koronawirusa rozwija się bardzo dynamicznie. Zarówno w Szwajcarii jak i w Polsce widać wyraźny wzrost zachorowań. Uprzejmie proszę osoby, które w ostatnich dniach podróżowały do miejsc, gdzie była duża liczba osób zakażonych, aby w najbliższą niedzielę powstrzymały się od udziału w Mszy św. w naszej Misji. Jest to wyraz ogromnej troski o całą Wspólnotę, znak odpowiedzialności za życie osób starszych i zmagających się z chorobami współistniejącymi. Również w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów grypy proszę o pozostanie w domach. 

Ogarnijmy modlitwą wszystkich cierpiących na koronawirusa. Pamiętajmy o personelu medycznym i wszystkich, którzy opiekują się chorymi. W Polskiej Misji Katolickiej Msze św. na chwilę obecną sprawowane są zgodnie z planem w każdą niedzielę o godz.12.15 i godz. 13.30.

W tym miejscu dziękuję naszym Wolontariuszom za ich poświęcenie i profesjonalną pracę. Oni dbają o to, abyśmy mogli w świątyni czuć się bezpiecznie.

 

z pozdrowieniami i modlitwą 

ks. Artur Cząstkiewicz

 

Informacja dotycząca obowiązku maseczki ochronnej

w PMK Zurych

Szanowni Państwo,

Od początku pandemii celebrujemy Msze święte i prowadzimy duszpasterstwo w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych sanitarnych, które otrzymujemy od władz federalnych, kantonalnych i kościelnych. Chcemy, aby każdy z Państwa czuł się w naszej Misji bezpiecznie, mógł się pomodlić i skorzystać z udzielanych sakramentów świętych, które są podstawą naszego życia duchowego. Bardzo długo udawało nam się zachować minimum, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące bezpieczeństwa w naszej świątyni podczas Eucharystii (odstęp, dezynfekcja rąk, adaptacja niektórych przepisów liturgicznych). Ze względu na dynamikę rozwoju pandemii koronawirusa, zostaje wprowadzony w naszej Misji w Zurychu obowiązek noszenia maseczki ochronnej podczas przebywania w świątyni i sprawowania kultu. Noszenie maseczki obowiązuje od dnia 18.10.2020 r. Jednak już teraz zachęcam Państwa, aby w najbliższą niedzielę (tj. 11.10.2020 r.) przyjść na Mszę świętą w maseczce ochronnej. Jest to wyraz naszej troski o drugiego człowieka, naszych seniorów i osoby mające problemy zdrowotne. Jesteśmy jedną wspólnotą, opartą na siostrzanej i braterskiej miłości do bliźniego, w którym zawsze chcemy widzieć Chrystusa.

Dziękuję Wolontariuszkom i Wolontariuszom, którzy z wielkim poświęceniem dbają o nasze zdrowie, dezynfekują ławki i pomagają wiernym w zajęciu przygotowanych miejsc w kościele. Dzięki tym osobom, możemy mieć przekonanie, że dokładane są wszelkie starania, abyśmy ze spokojem przychodzili do kościoła na Mszę świętą i budowali wspólnotę opartą na jedności.

Tak jak do tej pory, o wszystkich zmianach dotyczących Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu będę informował Państwa na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka i bazy adresów mailowych newslettera.

Z modlitwą i wyrazami szacunku

ks. kan. dr Artur Cząstkiewicz

Dyrektor Polskiej Misji Katolickiej

dla kantonów Zurych i Glarus

---------------------------------------------------------------------

Organizacja duszpasterstwa PMK w czasie pandemii koronawirusa. Stan na dzień 27.05.2020 r.

- Schutzkonzept Polenmission

---------------------------------------------------------------------

- Msze święte we wrześniu i październiku

- Od września mamy w niedziele znowu dwie Msze św., tj. o godz. 12.15 i 13.30.

Najnowsze wytyczne nie powodują żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej Misji, ponieważ mamy opracowany plan ochronny (Schutzkonzept). 

--------------------------------------------------------------------

Bierzmowanie w PMK w Zurychu, jesień 2020 r. (formularz zgłoszeniowy do pobrania)

 

Najbliższe wydarzenia

Polecamy

 Katholische Kirche in Kanton Zurich

Zapisz się

 

PMK Szwajcaria

PMK w Szwajcarii
 

 

 

Kontakt

 

Polska Misja Katolicka
przy kościele Herz Jesu w Zurychu (Wiedikon)

Aemtlerstrasse 43 a

8003 Zürich

Duszpasterz

 

Ks. dr Artur Cząstkiewcz
Polska Misja Katolicka kościół Herz Jesu w Zurychu (Wiedikon)

zurich.pmk@gmail.com

Sekretariat

Małgorzata Milczuk

Ewa Rutkowska

Wtorek    09.30 - 12.00

                13.30 - 18.00

Czwartek 09.30 - 12.00

              13.30 - 18.00

Niedziela 13.30 - 14.15

Tel. 044 461 47 10W przypadkach nagłych (np. prośba o wizytę u osoby chorej, sprawy zwiazane z pogrzebem, pilna potrzeba spowiedzi w danym  dniu) prosimy o kontakt tel. 079 513 56 96. Pozostałe sprawy prosimy kierować w ramach pracy sekretariatu.

Konto bankowe:

Katholische Polenmission
IBAN: CH02 0900 0000 8007 4005 7