Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogloszenia

XXIX Niedziela Zwykłarok B - 17.10.2021

 

1. Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce człowieka, by móc stać się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg, który jest miłością, może to zrealizować. Tylko Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać. Odkrywajmy, w jak wielkiej tajemnicy bierzemy udział.

2. Informujemy, że od dzisiejszej niedzieli tj.17 października będą sprawowane dwie Msze św. o godz.12.13 i 13.30. Msza św. o godz.13.30 dla osób, które nie są zaszczepione. Msza św w soboty o godz.18.15 pozostaje tylko w pierwsze soboty miesiąca.

3. Przeżywamy październik, miesiąc w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Różaniec w naszej misji będziemy odmawiać w każdą niedzielę o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

4.  Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych.

W listopadzie będziemy modlić się za zmarłych. Kartki z wypominkami wyłożone są już na stoliku przy wyjściu z kościoła. Prosimy o czytelne wypisywanie danych. Imiona i nazwiska prosimy podawać w mianowniku.Zaznaczamy tylko jedną wybraną datę. Proszę na kartce napisać równie swój numer telefonu. Wypełnione wypominki wkładamy do koperty i wrzucamy do skrzynki znajdującej się przy głównym wyjściu z kościoła. W tym roku będziemy modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach w podanych terminach na kartkach wypominkowych.

5. W tym tygodniu patronują nam:

Jutro 18 października wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami.

W piątek 22 października wspominamy w Kościele św. Jana Pawła II oraz 73. rocznicę śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. Ksiądz prymas nie tylko przewodził Kościołowi w Polsce w trudnych czasach, lecz także troszczył się o rodaków rozproszonych po całym świecie. Jest założycielem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

6. Ministerstwo zdrowia wprowadziło nowe przepisy, które regulują udział wiernych we Mszy św. Pragniemy poinformować, że w naszej misji w Zurychu w każdą sobotę o godz. 18.15 zostaje wprowadzona dodatkowa Msza św. Jest ona sprawowana z formularza liturgii Mszy św. niedzielnej. Jest to Msza święta, dla osób, które nie są zaszczepione. Na tej Mszy św. obowiązuje reżim sanitarny (maseczka, dystans, dezynfekcja), tak jak miało to miejsce dotychczas. Limit miejsc na tę Mszę świętą został wyznaczony przez Radę Federalną na 50 osób. Nie ma prowadzonych zapisów. Możliwość spowiedzi będzie po Mszy św. Dodatkowo w pierwszą sobotę miesiąca, pierwszeństwo wejścia na liturgię będą mieli członkowie grupy Radio Maryja z Misji, ponieważ raz w miesiącu w pierwszą sobotę, prowadzą oni adorację eucharystyczną.
W każdą niedzielę o godz. 12.15 sprawowana będzie Msza św. dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców i osób z negatywnym testem na koronawirusa. Na tej Mszy św. nie ma limitu miejsc i nie ma obowiązku zachowywania dystansu. Wszystkie te osoby muszą przy wejściu do kościoła pokazać Certyfikat Covidowy. Może on być w wersji papierowej lub elektronicznej. Należy również okazać dokument tożsamości (np. dowód, paszport, prawo jazdy). Wolontariusz za pomocą aplikacji odczyta kod z certyfikatu i sprawdzi jego ważność. Na tej Mszy św. nie ma obowiązku noszenia maseczki, zachęcamy jednak do ich zakładania, aby jeszcze bardziej ograniczyć potencjalną transmisję wirusa i dać większe poczucie bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom liturgii. Komunia święta w dalszym ciągu udzielana będzie na rękę. W przypadku spowiedzi, penitent proszony jest o założenie maseczki.

Powracamy do transmisji Mszy św. online o godz. 12.15 za pośrednictwem naszego Facebooka.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej i Facebooku misji.

7. “Kto śpiewa dwa razy się modli” - większość z nas zna to zdanie św Augustyna. W naszej misji powstaje chór pod kierownictwem Pana Tomasza Zebury- naszego organisty i dyrygenta. Zachęcamy wszystkich chętnych do zgłaszania się bezpośrednio po każdej Mszy św. do Pana Tomasza, lub przez mail(chor.pmk@gmail.com). Będziemy cieszyć się z obecności naszego chóru, który uświetni swoim śpiewem Liturgię. Wszystkie informacje znajdują się na stronie i facebooku misji oraz w gablocie przed kościołem.

8. W naszej misji od wielu lat istnieje dziecięca “Scholka Arka” prowadzona przez Państwa Martę i Łukasza Mirosław. Czas pandemii uniemożliwiał nam tą aktywność, ale mamy nadzieję, że dzieci z zapałem powrócą do śpiewu. Zachęcamy wszystkie chętne dzieci do dołączenia do grupy. Prosimy zgłaszać się przez maila (scholka.zurych@gmail.com).

9. Osoby będące po raz pierwszy w naszej Misji zachęcamy do zapisania się na nasz Newsletter informacyjny. Jest to biuletyn rozsyłany drogą elektroniczną, który zawiera najbardziej aktualne informacje o nabożeństwach i wydarzeniach w PMK w Zurychu. Zapisać się można przez link na naszej stronie internetowej.
https://polskamisja.us10.list-manage.com/subscribe?u=0852b71b5ab295286305f94b0&id=a390cae56f

10. Wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na prenumeratę Wiadomości, drukowanego miesięcznika Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii prosimy o zgłoszenia mailowe bezpośrednio do Koordynatora PMK ks. prof. Krzysztofa Wojtkiewicza (pmk1950@gmail.com).

 

 --------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącą liczbą chorych na koronawirusa Szwajcarska Rada Federalna w dniu 28.10.2020 r. ogłosiła nowe przepisy, które weszły w życie w dniu 29.10.2020 r.

Link:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html

 

Przepisy te dotyczą również sprawowania kultu przez kościoły i związki wyznaniowe.

Biorąc pod uwagę wytyczne Rady Federalnej, program ochronny PMK (Schutzkonzept der Polenmission) i po konsultacjach z parafią Herz Jesu, w naszej Polskiej Misji Katolickiej zachodzą dodatkowe zmiany:

 

  • W każdą sobotę o godz. 18. 15 zostaje wprowadzona dodatkowa Msza św. Jest ona sprawowana z formularza liturgii Mszy św. niedzielnej.

Oprócz tego, podobnie jak do tej pory mamy Msze św. w każdą niedzielę o godz. 12.15 oraz o godz. 13.30.

 

Msze św. w Winterthurze i Oberstammheim sprawowane są zgodnie z dotychczasowym planem.

 

Na Mszy św. maksymalna liczba uczstników (łącznie z dziećmi) wynosi 50 osób (osoby przygotowujące liturgię i ją prowadzące są wyjęte z tej liczby).

 

Osoby pragnące wziąć udział w Mszy św. muszą zapisać się przez link znajdujący się na stronie internetowej PMK w Zurychu lub na Facebooku Misji.

 

Tylko osoby, które się zapisały drogą elektroniczną mogą wziąć udział w liturgii. Przed wejściem do świątyni, wolontariusze będą sprawdzali czy nazwisko danej osoby widnieje na liście.

 

  • Nie ma możliwości przed lub po Mszy św. gromadzenia się na terenie kościoła i centrum pastoralnego Johanneum. Obowiązuje zakaz zgromadzeń w przestrzeni publicznej powyżej 15 osób.

 

  • Katecheza i zajęcia szkolne odbywają się według planu. Rodzice i opiekunowie dzieci po ich przyprowadzeniu nie mogą przebywać na terenie kościoła i centrum pastoralnego Johannum. Po zakończonych zajęciach rodzice lub opiekunowie wraz z dzieckiem opuszczają teren Johanneum i jeżeli się zapisali na Mszę św. udają się do kościoła.

 

  • Zapowiedziane na 15.11.2020 r. bierzmowanie dorosłych i młodzieży, zostaje przesunięte na pierwszy termin, kiedy będzie możliwe uczestnictwo w liturgii większej liczby osób. Data zostanie ponownie uzgodniona z kandydatami do bierzmowania.

 

  • Jeżeli ktoś z Państwa pragnie osobiście załatwić swoją sprawę w sekretariacie, to należy wcześniej mailowo (misja.zurich.sekretariat@gmail.com) lub telefonicznie w ramach godzin urzędowania (tel. 044 461 47 10) umówić termin.

 

Obecny czas pandemii jest trudny dla nas wszystkich. Opisując historię pierwszej wspólnoty powstającego Kościoła autor Dziejów Apostolskich podaje, że mężczyźni i kobiety wraz z Apostołami i Matką Jezusa trwali jednomyślnie na modlitwie w sali na górze (por. Dz. Ap. 1.14). Jest to dla nas zachęta byśmy zaufali Bogu i w modlitwie prosili o to, by czas pandemii jak najszybciej się skończył. Jednocześnie nie zapomnijmy o wspólnotowych więziach i o tym, że łączność z Misją ma również charakter duchowy. Zapraszam abyście Państwo, jeżeli nie bierzecie udziału w Mszy św. w kościele, łączyli się z nami duchowo. W najbliższym czasie powrócimy do Mszy św. online.

Pamiętajmy o osobach samotnych z Misji lub kręgu naszych znajomych. Nie bójmy się po prostu zadzwonić do nich i zapytać, jak się w tej sytuacji czują. Głęboko leży mi na sercu sprawa osób, które zachorowały, niekoniecznie na koronawirusa, ale też te osoby, które muszą pozostać w domu, bo są w grupie ryzyka.

Utworzyliśmy w Misji grupę wsparcia. Jeżeli jest ktoś z Was chory, proszę o kontakt, postaramy się pomoc na miarę możliwości i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Możemy np. zrobić zakupy, lub po prostu od czasu do czasu zadzwonić, żeby skontrolować, czy wszystko jest w porządku. Proszę pisać do nas maila, podając swój numer telefonu i dokładny adres. Podobnie z osobami, które chciały, by być wolontariuszem i dołączyć do grupy. Piszcie do nas na adres: misja.zurich.sekretariat@gmail.com . Jest wielu ludzi, którzy w tym czasie mogą zostać sami potrzebując pomocy, a ich bliscy są poza Szwajcarią.

Zachowujmy przepisy i odpowiedzialnie bierzmy udział we wspólnotowej modlitwie. Jeżeli, ktoś czuje, że jest chory, niech pozostanie w domu i łączy się z nami duchowo.
Jestem również dla każdego i każdej z Was do dyspozycji. Proszę pisać na mojego maila: zurich.pmk@gmail.com.

 

Zapewniam Państwa o modlitwie i jednocześnie o nią sam proszę. Jestem przekonany, że wspólnie przejdziemy przez to doświadczenie umocnieni. Zapraszam do duchowej wędrówki do własnego wnętrza i na nowo odkrycia skarbów które mamy w Kościele. Mam tu na myśli sakramenty święte, wspólnotowe przeżywanie modlitwy, adorację, wspólne słuchanie Słowa Bożego, spotkanie w świątyni. Z perspektywy utraty lub ograniczenia tego, co do tej pory było oczywiste, może zrodzić się głębsze doświadczenie przeżywania wiary i spotaknia z Bogiem. Tego nam życzę. Dziekuję wszystkim Wolontariuszom i Wolontariuszkom oraz ludziom dobrej woli za wsparcie i za każdy życzliwy dobry gest.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Ks. kan. dr Artur Cząstkiewicz

Dyrektor PMK dla kantonów Zurych i Glarus

 

-----------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca obowiązku maseczki ochronnej

w PMK w Zurychu

Szanowni Państwo,

Od początku pandemii celebrujemy Msze święte i prowadzimy duszpasterstwo w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych sanitarnych, które otrzymujemy od władz federalnych, kantonalnych i kościelnych. Chcemy, aby każdy z Państwa czuł się w naszej Misji bezpiecznie, mógł się pomodlić i skorzystać z udzielanych sakramentów świętych, które są podstawą naszego życia duchowego. Bardzo długo udawało nam się zachować minimum, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące bezpieczeństwa w naszej świątyni podczas Eucharystii (odstęp, dezynfekcja rąk, adaptacja niektórych przepisów liturgicznych). Ze względu na dynamikę rozwoju pandemii koronawirusa, zostaje wprowadzony w naszej Misji w Zurychu obowiązek noszenia maseczki ochronnej podczas przebywania w świątyni i sprawowania kultu. Noszenie maseczki obowiązuje od dnia 18.10.2020 r. Jednak już teraz zachęcam Państwa, aby w najbliższą niedzielę (tj. 11.10.2020 r.) przyjść na Mszę świętą w maseczce ochronnej. Jest to wyraz naszej troski o drugiego człowieka, naszych seniorów i osoby mające problemy zdrowotne. Jesteśmy jedną wspólnotą, opartą na siostrzanej i braterskiej miłości do bliźniego, w którym zawsze chcemy widzieć Chrystusa.

Dziękuję Wolontariuszkom i Wolontariuszom, którzy z wielkim poświęceniem dbają o nasze zdrowie, dezynfekują ławki i pomagają wiernym w zajęciu przygotowanych miejsc w kościele. Dzięki tym osobom, możemy mieć przekonanie, że dokładane są wszelkie starania, abyśmy ze spokojem przychodzili do kościoła na Mszę świętą i budowali wspólnotę opartą na jedności.

Tak jak do tej pory, o wszystkich zmianach dotyczących Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu będę informował Państwa na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka i bazy adresów mailowych newslettera.

Z modlitwą i wyrazami szacunku

ks. kan. dr Artur Cząstkiewicz

Dyrektor Polskiej Misji Katolickiej

dla kantonów Zurych i Glarus

--------------------------------------------------------------------

 

Schlagwort:
Najbliższe wydarzenia

Polecamy

 Katholische Kirche in Kanton Zurich

Zapisz się

 

PMK Szwajcaria

PMK w Szwajcarii
 

 

 

Kontakt

 

Polska Misja Katolicka
przy kościele Herz Jesu w Zurychu (Wiedikon)

Aemtlerstrasse 43 a

8003 Zürich

Duszpasterz

 

Ks. dr Artur Cząstkiewcz
Polska Misja Katolicka kościół Herz Jesu w Zurychu (Wiedikon)

zurich.pmk@gmail.com

Sekretariat

Małgorzata Milczuk

Ewa Rutkowska

Wtorek    09.30 - 12.00

                13.30 - 18.00

Czwartek 09.30 - 12.00

              13.30 - 18.00

Niedziela 13.30 - 14.15

Tel. 044 461 47 10W przypadkach nagłych (np. prośba o wizytę u osoby chorej, sprawy zwiazane z pogrzebem, pilna potrzeba spowiedzi w danym  dniu) prosimy o kontakt tel. 079 513 56 96. Pozostałe sprawy prosimy kierować w ramach pracy sekretariatu.

Konto bankowe:

Katholische Polenmission
IBAN: CH02 0900 0000 8007 4005 7