Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogloszenia

Organizacja duszpasterstwa PMK w czasie pandemii koronawirusa. Stan na dzień 27.05.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Sytuacja, w której znaleźliśmy się jako Polska Misja Katolicka w Zurychu w wyniku pandemii koronawirusa bardzo się skomplikowała. Jako duszpasterz nie chciałbym przekazać Państwu tylko «suchego» komunikatu z wytycznymi, ale także podzielić się moją osobistą refleksją na ten temat. Jest ona oczywiście subiektywna, jednak uważam, że ważne jest abyście Państwo wiedzieli «co myśli Wasz ksiądz» i jakie stanowisko zajmuje w tej sprawie. Myślę również, że pozwoli to Państwu łatwiej zrozumieć kierunek w jakim chciałbym prowadzić duszpasterstwo w najbliższym czasie. Tekst podzieliłem na 4 części:

 

 1. Ogólna sytuacja w Misji z mojej perspektywy
 2. Wyzwania przed jakimi stoimy w najbliższym czasie
 3. Plan ochronny (Schutzkonzept) dla Misji w Zurychu
 4. Terminy Mszy św. w naszej Misji w Zurychu, Winterthurze i Oberstammheim

 

Jestem świadomy, że na chwilę obecną nie da się przedstawić całościowej wizji tego jak ma wyglądać funkcjonowanie Misji w kolejnych miesiącach. Każdego dnia przekazywane są nowe informacje, nie mniej jednak jestem pewien, że funkcjonowanie w nowej rzeczywistości jest możliwe. Od 28.05.2020 r. sprawowanie Eucharystii z wiernymi jest możliwe, wkraczamy w kolejny etap łagodzenia ograniczeń dla działalności wspólnot wyznaniowych, w tym dla Kościoła katolickiego.

1. Ogólna sytuacja w Misji z mojej perspektywy

Kiedy w pierwszych dniach marca zaczęły pojawiać się informacje o ograniczeniach związanych z koronawirusem w Szwajcarii nikt z nas w Kościele nie spodziewał się, że będą one aż tak drastyczne. Wydany przez Radę Federalną (Bundesrat) zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób sprawił, że Msze święte musiały zostać odwołane i duszpasterstwo ograniczone do posługi wśród chorych i do pogrzebów (także w bardzo ograniczonym wymiarze). Biskupi na mocy władzy kościelnej opartej na Piśmie Świętym wydali dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i obowiązkowych uroczystościach. Robi się tak w najtrudniejszych dla Kościoła sytuacjach, kierując się dobrem duchowym wiernych i ich zbawieniem.        

W naszej Misji od 15 marca br. nie ma Mszy św. z udziałem wiernych. Reakcje naszych wiernych na wprowadzone przez władze Konfederacji zakazy i kościelne wytyczne z Episkopatu Szwajcarii były bardzo zróżnicowane. Część wiernych bardzo jasno wyraziła swój sprzeciw przeciw Komunii świętej na rękę, decyzjom o ograniczeniach, w tym wypowiedziom papieża Franciszka i naszych biskupów. Z kolei znaczna większość, przyjęła informacje ze zrozumieniem jako wyraz troski Kościoła nie tylko o duszę człowieka, ale i o jego ciało. Grupa ta brała udział w mszach online i z zainteresowaniem obserwowali nas na Facebooku. Była też  jeszcze grupa, która po prostu nie komentowała sprawy i nie miała żadnego kontaktu z Misją. Każdy ma prawo do własnego osądu rzeczywistości. Ważne jest jednak dla mnie abyśmy jako Wspólnota w przyszłości nie dawali się podzielić przez osoby przekazujące niekompetentne informacje. Nie jesteśmy w próżni. Mamy jakąś strukturę, tradycję i duchowość. Katolickość oznacza zaufanie do papieża, do tego czego on uczy. Nad księżmi są biskupi, musimy przecież też zrozumieć, że są oni następcami Apostołów, którzy przecież nie byli nieomylni we wszystkim. W Misji jest ksiądz, który też ma kompetencje i teologiczną wiedzę. Spróbujmy na nowo stworzyć wspólnotę opartą na zaufaniu i o wyostrzonej czujności, Nie przenośmy doświadczeń z Polski i tego co tam się dzieje na grunt Kościoła szwajcarskiego, bo żyjemy w innej rzeczywistości i rola księdza i jego zadania są inne. Przychodząc do Misji w niedzielę, spróbujmy odstawić kwestie polityczne i poglądy na organizację kościoła na bok. Chodzi o to, żeby po wyjściu z kościoła czuć się radosnym, szczęśliwym po modlitwie. Bardzo o to Państwa proszę.


W pierwszych dniach pandemii również i ja zachorowałem na koronawirusa. Nie wiem do końca gdzie się zaraziłem, ale przypuszczam, że mogło to być w jednej ze wspólnot językowych, którymi się opiekuje. Przebieg mojej choroby, mimo że bez konieczności pobytu w szpitalu, był ciężki i do dzisiaj czuję konsekwencje choroby. Chciałem Państwu podziękować za ogromne wsparcie, modlitwę i liczne SMS-y. Nie ukrywam, że był to dla mnie bardzo wzruszający moment. Dziękuję.

 

Obecnie kontakty z wiernym są coraz częstsze. Czekamy na kolejne decyzje Rady federalnej i Episkopatu Szwajcarii, mając nadzieję, że po zniesieniu zakazu zgromadzeń powoli będą mogły spotykać się nasze grupy modlitewne, zacznie działać szkoła przy Misji.

 

W Winterthurze Msze święte prowadzi ks. Jacek Jeruzalski, który jest proboszczem parafii św. Józefa. Tam obowiązują wytyczne parafii miejsca. Bardzo dziękuję ks. Jackowi, który od wielu lat odprawia w Misji Msze św. za jego trud i poświęcenie.

 

 2. Wyzwania przed jakimi stoimy w najbliższym czasie

 

Najważniejszym wyzwaniem przed jakim stoję jest organizacja Mszy świętych w Misji i działalności szkoły.

Od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego będziemy mieli dwie Msze święte. Pierwsza o godzinie 12.15 i druga o godz. 13.30. Wejść do kościoła będzie można od około godz.12.00 i godz.13.20.

W kościele możemy zmieścić jednorazowo 100 osób. Musimy jednak zapewnić odstęp i dezynfekcję świątyni po Mszy św. Oznacza to, że w Zurychu mogę w niedzielę odprawić Mszę św. dla 200 osób. Mam też inne miejsca i ośrodki gdzie odprawiam Msze św. Proszę o wsparcie, ponieważ niekiedy będzie to 4 do 5 Mszy św. w niedzielę.

 

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, to do świątyni będzie można wejść wg. kolejności przyjścia. Wejść do kościoła na Mszę św. można tylko głównym wejściem od ul. Aemtlerstrasse. Wyjście następuje przez drzwi z prawej i lewej strony i głównym wyjściem.

 

Przy wejściu do kościoła będą na państwa czekali wolontariusze, którzy dadzą państwu karteczkę. I tak pierwszy rodzaj karteczek będzie wstępem na pierwszą mszę a drugi na drugą. Jeżeli ktoś przyjdzie np. o 12.15 i zabraknie miejsc na pierwszą Mszę św., może od razu wziąć karteczkę na drugą i pójść np. na spacer i za godzinę przyjść. Ma wtedy miejsce zagwarantowane.


Osoby, dla których zabraknie karteczek, muszą niestety pójść na Mszę św. w innym miejscu lub powrócić do domu.

 

Proszę pamiętać, że w dalszym ciągu jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. Tym osobom, które przyjdą za późno lub dla których po prostu zabraknie miejsca, chciałbym powiedzieć, żeby nie odjeżdżali spod kościoła rozczarowani, albo rozgoryczeni. Jestem przekonany, że Pan Bóg widzi Waszą ofiarę i też ten trud, że przyjechaliście do kościoła i że ten rodzaj duchowego uczestnictwa w połączeniu z przyjazdem staje się świadectwem dla innych i jakimś rodzaju pięknej modlitwy.

Po wejściu do świątyni będzie obowiązywała dezynfekcja rąk. Obowiązywać będą tylko miejsca siedzące. Nie ma możliwości stać pod chórem.

Komunia święta jest możliwa tylko na rękę. Nie ma możliwości otrzymania jej do ust. Nie chodzi tu  o to, że „Kościół lub ksiądz mi odmawia” komunii do ust, ale o to, że ja jako wierny przyjmuję Komunię na rękę, bo jestem odpowiedzialny, za zdrowie człowieka, który stoi za mną. To nie Komunia święta przenosi wirusa, ale poprzez kontakt palców kapłana z ustami, śliną lub po prostu poprzez wydychane na jego ręce powietrze, możemy przyczynić się do zarażenia naszego brata lub siostry w wierze.

Osoby, które mimo wszystko mają wewnętrze opory, mogą otrzymać Komunię na chusteczkę, lub w tej sytuacji po prostu pozostać w ławce. Przy procesji do komunii będzie obowiązywał nas dystans. Miejsca w kościele są oznaczone, podobnie odstęp.

Nie ma możliwości użycia wody święconej.

Niestety, na Mszy św. nie ma możliwości korzystania ze śpiewnika.

Nie ma zbierania tacy podczas Mszy św. Przy wyjściu będą koszyczki. Tam można wrzucić ofiarę.

Dolny kościół jest niedostępny w niedzielę dla Misji. Podobnie nie ma możliwości wejścia do zakrystii w celu załatwienia jakieś sprawy.

Sakrament spowiedzi świętej będzie odbywał się w małej kaplicy lub na zewnątrz świątyni. Proszę o zachowanie odstępu. Niestety, obecnie dostęp do kapłanów jest ograniczony, ponieważ każdy z nich ma dodatkowe Msze św. Proszę czytać ogłoszenia duszpasterskie. Tam będę informował o szczegółach. Potrzebuję czasu, by w praktyce zobaczyć czy to będzie funkcjonowało.

Po Mszy św. wychodzimy z kościoła, według podanego porządku. Niestety nie ma możliwości by zostać dłużej po pierwszej Mszy świętej, ponieważ kościół musi zostać zdezynfekowany, posprzątany i przewietrzony.

Dużym wyzwaniem jest ograniczenie spotkań grup modlitewnych. Proszę o cierpliwość. Sale Johanneum są niedostępne. Nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom sanitarnym.

Sekretariat Misji jest dostępny telefonicznie i mailowo. Nie ma możliwości przyjścia w ciągu tygodnia bez umówienia się na spotkanie. Biuro nasze jest bardzo małe i jesteśmy w stanie przyjąć tylko jedną osobę. Dlatego umówienie się jest obowiązkowe.

Budynek Johanneum jest zamknięty do odwołania. Dotyczy to także toalet.

Kolejnym wezwaniem jest znalezienie wolontariuszy do pomocy. Na każdą Mszę potrzebujemy 3 osoby. Proszę o zgłoszenia na adres Misji:    
misja.zurich.sekretariat@gmail.com . Proszę wtedy o podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu. Bez wolontariuszy nie dam rady spełnić wymogów sanitarnych i zmuszony będę odwołać Mszę św.

Proszę również do czasu odwołania zakazu zgromadzeń o niegromadzenie się w grupie większej niż 5 osób na terenie należącym do kościoła i zachowanie należnego dystansu.

 Na chwilę obecną I Komunia święta jest odwołana. Kiedy restrykcje zostaną złagodzone, to zostanie podana nowa data. Musimy zobaczyć czy nie będzie kolejnej fali zachorowań jesienią. Na chwilę obecną czekam do listopada i wtedy podamy nową datę I Komunii świętej. Jest ona wydarzeniem wspólnotowym, w którym udział bierze rodzina i bliscy. To także wydarzenie dla dzieci, które tworzą wspólnotę. Na chwile obecną chcę zaczekać z decyzją i zobaczyć rozwój sytuacji.

Bierzmowanie na chwilę obecną się odbędzie, chyba że zaistnieją inne okoliczności.

3. Plan ochronny dla Misji w Zurychu.

 Według wytycznych Rady Federalnej (https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79204.html) od dnia 28 maja br. możemy odprawiać Msze święte. Musimy jednak posiadać plan ochronny (Schutzkonzept). Dodatkowo mamy wytyczne z Episkopatu Szwajcarii (http://www.bischoefe.ch/dokumente/botschaften/rahmen-schutzkonzept-sbk-25.05.20 ). Każda misja musi przygotować własny plan w porozumieniu z parafią w której ma Msze święte i zostać przez nią zaakceptowany.

 

Poniżej przedstawiam najważniejsze założenia planu w uproszczonej wersji i odnośnik do jego całościowej wersji niemieckiej.

Msza święta

 • Należy zadbać o odpowiednią dezynfekcję pomieszczeń i świątyni
 • Należy zagwarantować odpowiedni odstęp wśród wiernych
 • Należy dobrze oznaczyć świątynię plakatami z informacjami
 • Należy zapewnić, że będą osoby czuwające nad porządkiem w kościele
 • Należy zapewnić dezynfekcję rąk
 • Świątynia może zagwarantować 100 pojedynczych miejsc z zachowaniem odpowiedniego odstępu
 • Kaplica jest niedostępna na czas Mszy św., może być jednak miejscem słuchania spowiedzi
 • Podczas Mszy św. Komunia nie może być przyjmowana do ust. Nie przekazujemy sobie znaku pokoju przez podanie ręki.
 • Sprawowanie sakramentów jest możliwe przy zachowaniu zasad higieny i dystansu
 • Sekretariat Misji musi zostać odpowiednio oznaczony i muszą zostać zapewnione środki dezynfekcyjne
 • Katecheza do wakacji letnich 2020 jest odwołana

 

Link do całego dokumentu: https://www.zhkath.ch/polenmission/pl/schutzkonzept

 4. Terminy Mszy św. w naszej Misji w Zurychu, Winterthurze i Oberstammheim:

 

W obecnej sytuacji w Misji będą sprawowane następujące Msze święte:

Zurych

31 maja 2020 r. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – godz. 12.15 i godz. 13.30

1 czerwca 2020 r. – godz. 12.15 i godz. 13.30

7 czerwca  2020– godz. 12.15 i godz. 13.30

14 czerwca 2020 - godz. 12.15 i godz. 13.30

 

Winterthur

2 i 3 niedziela miesiąca (tutaj nie ma zmian)

Oberstammheim (Msza św. w Kleinandelfingen)

14 czerwca 2020 o godz. 17.00

 

Po tej dacie zostaną podane kolejne terminy. Ufam, że wtedy przejdziemy już na normalny tryb celebracji z dwiema Mszami św. w niedzielę i Mszami św. w pierwszy piątek miesiąca od lipca i z pierwszą sobotą miesiąca od sierpnia.

 

Szanowni Państwo,

proszę o duchowe wsparcie i modlitwę, aby to doświadczenie umocniło naszą Misję. W dniu Zesłania Ducha Świętego w biblijnej scenie, Kościół jako mała wspólnota wychodzi do świata i musi odnaleźć się w nowych warunkach, by móc funkcjonować.

Prośmy Ducha Świętego, aby wskazał nam drogę.

Przyjdź Duchu Święty.

Ty jesteś Duchem Prawdy, która nas czyni wolnymi.
Ty jesteś Duchem nawałnicy, która nas napełnia niepokojem.
Ty jesteś Duchem odwagi, która nas czyni mocnymi.
Ty jesteś Duchem ognia, który obdarza nas wiarygodnością.
Przyjdź Duchu Święty.
Ty jesteś miłością, która nas jednoczy.
Ty jesteś radością, która nas uszczęśliwia.
Ty jesteś Duchem pokoju, który nas jedna z innymi.
Ty jesteś Duchem nadziei, która nas czyni dobrymi.
Przyjdź Duchu Święty!

(tekst modlitwy Liturgiczny Instytut Szwajcarii Niemieckojęzycznej )

 

Z modlitwą 

Ks. kan. dr Artur Cząstkiewicz

Dyrektor PMK dla kantonów Zurych i Glarus

-------------------------------------------------------------------------

Zurych, 20.05.2020

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (20.05.2020) Rada Federalna (Bundesrat) zezwoliła na sprawowanie Mszy świętych i nabożeństw z udziałem wiernych. Dotyczy to tylko celebracji liturgicznych. Każda parafia i misja obcojęzyczna musi posiadać opracowany plan prewencyjny, gwarantujący ochronę wiernych przed zarażeniem (tzw. Schutzkonzept). Taki plan już wysłałem do kurii i czekam na akceptację ze strony moich przełożonych. Jest on opracowany na podstawie wytycznych z Episkopatu Szwajcarii.

Po zatwierdzeniu plan zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej i Facebooku.

Już dziś mogę powiedzieć, że czekają nas duże zmiany. Liczba uczestników na Mszy św. jest określona przez wytyczne, które otrzymałem od Episkopatu Szwajcarii.

Pierwsza Msza święta z udziałem wiernych zostanie odprawiona w Zesłanie Ducha Świętego w dniu 31.05. br. 

Poza celebracją liturgiczną nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.

Proszę o modlitwę i także o jeszcze trochę cierpliwości. Jestem przekonany, że uda nam się wspólnie przejść przez ten trudny okres. W misji potrzebujemy wolontariuszy, którzy zgodziliby się  pomóc w przygotowaniu kościoła do liturgii i przy wchodzeniu wiernych do kościoła (liczba wiernych będzie ograniczona i zależy od wielkości kościoła).

Liczę na Państwa pomoc, ponieważ sami nie damy rady. Proszę chętne osoby o zgłoszenie swojego imienia i nazwiska oraz numeru tel. na adres misji:  zurich.pmk@gmail.com

Skontaktuję się z każdą osobą, która się zgłosi i telefonicznie przekażę szczegóły. Termin zgłoszeń do poniedziałku 25 maja br.

Serdecznie pozdrawiam i cieszę się na to, że już niedługo zobaczymy się na wspólnej Eucharystii.

Z wyrazami szacunku,

ks. Artur Cząstkiewicz​

Dyrektor Polskiej Misji Katolickiej

dla kantonów Zurych i Glarus

---------------------------------------------------------------------

Zurych, 1.05.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Bracia i Siostry

Sytuacja dotycząca pandemii koronawirusa w Szwajcarii i na świecie jest nam dobrze znana. Powoli znoszone są ograniczenia w zakresie działania gospodarki i handlu. Wiemy jednak dobrze, że będziemy musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości i że wirus od razu nie zniknie. Jako Polska Misja Katolicka działamy według wytycznych Episkopatu Szwajcarii oraz diecezji Chur, do której należymy. Episkopat oraz diecezjalna kuria dokonuje recepcji przepisów Szwajcarskiej Rady Związkowej (Bundesrat), wydając przepisy dotyczące działalności parafii i misji katolickich oraz sprawowania liturgii.

Na chwilę obecną aż do odwołania, nie mamy możliwości sprawowania Mszy świętej z udziałem wiernych. Mimo dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, wydanej przez naszego biskupa, ważne jest byśmy pozostali w duchowej łączności ze swoją parafią lub misją katolicką w której Wasz ksiądz co niedziela sprawuje Mszę świętą. Mimo, że liturgia sprawowana jest przy zamkniętych drzwiach kościoła, to dla mnie jako Waszego duszpasterza ważne jest, byście mieli Państwo świadomość, że w czasie Mszy świętej w każdą niedzielę ogarniam Każdą i Każdego z Was modlitwą i błogosławieństwem.

Ponieważ na chwilę obecną nie wiemy, kiedy będziemy mogli spotkać się na wspólnej Eucharystii w kościele na Wiedikonie, chciałem zaprosić Państwa do uczestnictwa we Mszy świętej, którą będzie można zobaczyć za pośrednictwem Internetu.

W każdą niedzielę, zaczynając od dnia 3 maja br. o godzinie 14.00 będzie można dołączyć do wspólnej modlitwy. Msza będzie dostępna na naszym kanale na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCzU5w1QE-VC3_MQp0-mbBqg/videos

 

Link ten będzie dostępny na naszym Facebooku oraz na stronie internetowej.

Zachęcam Państwa do udziału i duchowej łączności. Proszę jednocześnie o przekazywanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Msze święte sprawuję w tych intencjach, które do tej pory zostały zamówione.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby zamówić intencję (np. o zdrowie lub za zmarłych), to proszę o kontakt z naszym sekretariatem w celu ustalenia wolnego terminu:  misja.zurich.sekretariat@gmail.com

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Ks. Artur Cząstkiewicz

Dyrektor Polskiej Misji Katolickiej
dla kantonów Zurych i Glarus

---------------------------------------------------------------------

Komentarz do Ewangelii w 3. Niedzielę Wielkanocy

W swoim życiu pokonujemy różne drogi. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy czas kwarantanny, staramy się pójść na spacer, przejść jakiś odcinek drogi w górach, wokół jeziora. Pokonujemy drogę do pracy i wracamy do domu. Robimy to dla ciała i ducha, by były zdrowe.

Każdy z nas ma w swoim życiu życiowy szlak, który musi pokonać, aby dotrzeć do swojego prywatnego Emaus. To miejsce, to duchowa przestrzeń, oddalona od gwaru wielkiego miasta, od ludzi i najważniejszych przedmiotów z którymi na co dzień mamy do czynienia (laptopa, telefonu, samochodu...). Ta wędrówka uczniów do Emaus jest drogą do własnego wnętrza, gdzie pojawiają się pytania o wiarę, o jej praktyczne znaczenie w życiu i przede wszystkim o to czy warto uwierzyć Jezusowi, że On zmartwychwstał. To centralny punkt naszej wiary i źródło nadziei, że zło zostanie pokonane.

Na tej drodze naszych duchowych rozmów z samymi sobą nie jesteśmy sami. Jezus stoi przy nas. Zawsze. Jego obecność choć bardzo dyskretna daje się poczuć tym, których oczy nie są na uwięzi. Ważne, by idąc przez życie mieć oczy szeroko otwarte, na znaki czasu, na sygnały które Jezus również dyskretnie nam wysyła, byśmy nie pobłądzili w drodze. Oczyma serca można dostrzec Chrystusa, który stoi na drodze naszego życia. Wiele osób jednak nie może Go dostrzec, nawet mimo szczerych chęci. Szuka Go i nie potrafi znaleźć. Czasem schodzi z drogi swojej duchowości i szuka u innych religii, w innych niż katolicka, praktykach medytacji.

Jak to zrobić, by Go dostrzec? A może inaczej należy sformułować pytanie. Kiedy Zmartwychwstały Jezus daje się poznać?

Jest takie przysłowie: Kiedy uczeń jest gotowy, mistrz przybywa.

Musimy być przygotowani duchowo. Nasza osobowość, duchowość musi być jakoś rozwinięta i dążyć do dalszego rozwoju. Coraz częściej zwracamy uwagę na to co jemy, bo to wpływa na nasze ciało. W duchowości musimy zwrócić uwagę na to co czytamy, na jakie tematy rozmawiamy, co oglądamy w telewizji. Prywatna modlitwa, znajomość tekstów biblijnych, rozumienie głównych prawd wiary i podstaw teologii. To może bardzo pomóc. No i trzeba mieć dobre oczy, serca i rozwagę, żeby na drodze życia w głąb do swojego wnętrza, na towarzysza i opiekuna nie wybierać byle kogo.

Czas kwarantanny pozwala na inny niż dotychczas rodzaj gospodarowania czasem. Wykorzystajmy dobrze ten czas na duchowe wędrówki w głąb serca i sumienia.

Jezus, jeżeli Go raz dostrzeżemy staje się bliski, tak że możemy go dotknąć. On jest z nami. Jest w zasięgu ręki, którą wyciągamy po kawałek chleba.

Życzę wszystkim wielu sił i błogosławionej niedzieli!

Ks. Artur

-------------------------------------------------------------------

Niedziela Bożego Miłosierdzia

Szanowni Państwo, Drodzy Bracia i Siostry

Obchodzimy dzisiaj w Kościele Katolickim Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

Są ludzie, którzy myślą, że Chrystus umarł na darmo, niepotrzebnie. Ale miłość Jezusa Chrystusa odkupiła cały świat. Umieć kochać bezwarunkowo, za darmo. Tylko taka miłość przetrwa wszystko. Całe życie pracuję dla bliskiej mi osoby, dla mojego dziecka, też dla siebie, nigdy nie wiedząc czy ostatecznie mi się to opłaci, czy mój trud przyniesie owoce. Taki jest Jezus, on nas kocha miłością największą, nawet jeśli drzewo naszego życia nie przynosi takich owoców, jakich byśmy oczekiwali.

Miłosierdzie to radykalna miłość Boga do człowieka. Ono obejmuje wszystkich ludzi, przede wszystkim cierpiących. Od czasu, gdy ukrzyżowano Chrystusa, człowiek, który zmaga się z cierpieniem, nie musi swojego bólu przeżywać sam. Jezus jest przy nim. Miłosierny Bóg współcierpi z nami. On daje człowiekowi nadzieję, że do miłości i miłosierdzia należy ostatnie słowo, że zło nie wygra.

Pięknym obrazem miłosierdzia w Biblii jest przypowieść o synu marnotrawnym. Człowiek w tej scenie po ludzku przegrał życie, ale dzięki miłosierdziu ojca jego człowieczeństwo zostało ocalone. Nasze życie pełne jest takich sytuacji... .

Często mówiąc o miłosierdziu przychodzą nam na myśl: św. siostra Faustyna, bł. ksiądz Michał Sopoćko, obraz Bożego Miłosierdzia, czy koronka. Wielu było w krakowskim sanktuarium w Łagiewnikach. Ważne byśmy wiedzieli, że historia Bożego Miłosierdzia, nie zaczyna się w Polsce 22 lutego 1931 roku, kiedy w objawieniu Jezus mówi do Faustyny, aby namalowała obraz Bożego Miłosierdzia. Bóg jest miłosierny w całej historii zbawienia. Od pierwszych wersetów Biblii aż po jej zakończenie. Jego miłosierdzie jest dla nas nadzieją, także w obecnych czasach.

Małe ćwiczenie duchowe:

 1. Pomyślmy czy w naszych umysłach mamy obraz miłosiernego Boga.
 2. Pomyślmy o momentach w naszym życiu, kiedy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia.
 3. Pomyślmy czy i my w naszych osądach, działaniach i planach kierujemy się logiką Bożego Miłosierdzia.

Zachęcam do udziału we Mszy świętej online i osobistej lektury czytań liturgicznych na dzisiejszą uroczystość.

https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-04-19

 

Błogosławionej i spokojnej niedzieli!

Ks. Artur Cząstkiewicz

--------------------------------------------------------------------

Zurych, 04.04.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Bracia i Siostry

wszystkie wytyczne od naszego ks. Biskupa Petera Bürchera, które na czas pandemii koronawirusa dotyczą działania naszej Polskiej Misji Katolickiej w kantonach Zurych i Glarus wraz z moim komentarzem, przekazałem już Państwu trzy tygodnie temu (14 marca br.). Pozwólcie, że ponownie przypomnę najważniejsze:

 1. Nasz biskup ks. Piotr Bürcher udzielił wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do odwołania. Oznacza to, że nie będąc w tym dniu na Mszy św. nie mamy grzechu.
 2. W Polskiej Misji Katolickiej w miejscowościach Zurych, Winterthur i Oberstammheim odwołane są wszystkie Msze święte w j. polskim z udziałem wiernych.
 3. Pierwsza Komunia Święta dla dzieci z naszej Misji jest odwołana.
 4. Chrzest święty dzieci może odbyć się tylko w wąskim gronie rodziny i bliskich. Podobnie sprawowanie sakramentu małżeństwa.
 5. Pogrzeb może odbyć się wg. określonej przez kanton liczby wiernych.
 6. Katecheza dzieci i młodzieży w PMK zostaje odwołana.
 7. Obowiązek spowiedzi świątecznej może zostać przesunięty na inny czas.

 

Te i inne wytyczne z diecezji mają służyć naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Na chwilę obecną przepisy obowiązują do dnia 19 kwietnia br. i dotyczą wszystkich parafii i misji obcojęzycznych na terenie naszej diecezji Chur. O wszystkich nowych zarządzeniach poinformuję Państwa na stronie internetowej, Facebooku i przez maila adresatów newslettera. Tylko tam są najświeższe i sprawdzone informacje.

Dla mnie jako kapłana jest to wielkie przeżycie, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej Misji nie odbędą się z udziałem wiernych obchody Wielkiego Tygodnia (w tym błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę) oraz obchody Wielkanocy. Zachęcam aby ten czas minął nam na rozmyślaniu nad Męką Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nad cudem Bożego Zmartwychwstania ze śmierci do życia, który powinien dodać nam duchowej siły do przeczekania tego czasu pandemii. Zachęcam Państwa do wspólnej modlitwy w naszych domach, zwłaszcza o godz. 20.30. Wtedy modlimy się razem jako Misja Polska. Polecam Msze święte online, oraz lekturę dobrej duchowej książki lub artykułu w Internecie. Niech ten czas zostanie wykorzystany na pogłębienie życia religijnego i osobisty kontakt z Bogiem.

Będę starał się w najważniejsze święta i uroczystości przygotowywać religijne impulsy i teksty liturgiczne. Dziękuję za Państwa obecność z nami na Facebooku.

Pozwólcie jeszcze na osobistą informację. Ten czas jest dla mnie szczególny również dlatego, że i mnie spotkało doświadczenie choroby. Zmagając się z przeziębieniem, zostałem poproszony o zrobienie testu, którego wynik okazał się pozytywny. Czuję się w miarę dobrze. Niczego mi nie brakuje. Nie mogę jednak kontaktować się z Państwem osobiście. Jeśli są jakieś sprawy dotyczące życia duszpasterskiego, to poproszę o maila. Odpiszę w miarę możliwości jak najszybciej. Będę jednak wdzięczny, aby nie dzwonić. Zaufajmy wszyscy Kościołowi, że ten czas jest nam dany od Pana Boga nie po to, aby popadać w depresję czy lęk, ale aby nastąpiło nasze duchowe umocnienie, sięgnięcie  do duchowych korzeni i doświadczenia Boga, przemawiającego do nas w sumieniu i w słowach osobistej modlitwy.

Nie ukrywam, że już teraz myślę o organizacji uroczystości pierwszej Mszy świętej po zakończeniu pandemii w Zurychu. To dodaje mi dodatkowej siły do tego, aby odliczać dni do tego wydarzenia, mimo że z datą musimy jeszcze poczekać.

 

Serdecznie pozdrawiam,

 

ks. Artur Cząstkiewicz

Dyrektor Polskiej Misji Katolickiej

dla kantonów Zurych i Glarus

------------------------------------------------------------------

Zurych, 14.03.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Bracia i Siostry

W związku z przepisami wydanymi przez Radę Federalną i władze kantonu Zurych, po konsultacjach z naszym Biskupem, a także otrzymaniu dodatkowych wytycznych dla duszpastetrstwa migrantów z Episkopatu Szwajcarii przedstawiam następujące, najważniejsze zarządzenia dotyczące sprawowania sakramentów i działalności Polskiej Misji Katolickiej dla Kantonów Zurych i Glarus:

 1. Nasz biskup ks. Piotr Bürcher udzielił wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. do odwołania. Oznacza to, że niebędąc w tym dniu na mszy św. nie mamy grzechu.
 2. W Polskiej Misji Katolickiej w miejscowościach Zurych, Winterthur i Oberstammheim odwołane są wszystkie Msze święte w j. polskim z udziałem wiernych. 
 3. Pierwsza Komunia Święta dla dzieci z naszej Misji jest odwołana. Dodatkowe informacje zostaną przekazane rodzicom drogą mailową w najbliższych dniach.
 4. Chrzest święty dzieci może odbyć się tylko w wąskim gronie rodziny i bliskich. Podobnie sprawowanie sakramentu małżeństwa.
 5. Pogrzeb może odbyć się wg. określonej przez kanton liczby wiernych.
 6. Katecheza dzieci i młodzieży w PMK zostaje odwołana.

 

Drodzy Bracia i Siostry

Sytuacja, która zaistniała jest bezprecedensowa. Uprzejmie zachęcam wszystkich, abyśmy trwali na modlitwie i w solidarnej jedności. Brak mszy św. po polsku z udziałem wiernych jest dla mnie, podobnie jak i dla Państwa wielkim przeżyciem. Zachęcam wszystkich do tego, abyśmy wspólnie modlili się w naszych domach; aby ten czas, który mamy przed sobą, był czasem prywatnych rekolekcji zamkniętych, podczas których rozważamy Biblię, modlimy się razem może przy zapalonej świecy lub przed świętym obrazem, czytamy lekturę duchową i poznajemy naszą wiarę przez studium Katechizmu Kościoła Katolickiego.            


W tym czasie będę w każdą niedzielę sprawował prywatnie mszę świętą w intencji wszystkich osób należących do PMK w Zurychu: o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski. Proszę o łączność duchową. Drogą elektroniczną będziemy przesyłali czytania mszalne i wybrane modlitwy.

Nauki rekolekcyjne, mimo że odwołane, odbędą się w formie elektronicznej. Ks. Rekolekcjonista prześle nam swoje katechezy.

Zachęcam do brania udziału w mszach świętych transmitowanych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Przypominam, że na stronie telewizji Trwam, TVP są nawet codzienne transmisje mszy świętej. Podobnie z adoracją Najświętszego Sakramentu online.

Zapraszam do włączenia się w inicjatywę wspólnej modlitwy różańcowej o ustanie pandemii koronawirusa. Każdego dnia o godzinie 20.30 łączmy się na wspólnym różańcu. Modlę się wtedy razem z Wami.

Proszę też o troskę nad osobami samotnymi, które znacie. Chodzi o to, aby żaden Polak czy Polka w tym czasie nie pozostali bez opieki.

Bardzo proszę, abyście Państwo szukali informacji dotyczących Misji na naszej stronie internetowej i facebooku. Tam są najbardziej aktualne informacje. Jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji.

W tym trudnym dla nas momencie, niech nasza wiara oraz trwanie na modlitwie doda nam siły i nadziei, że w najbliższym czasie wszystko wróci do normy.

 

Z modlitwą

Ks. Artur Cząstkiewicz

Dyrektor Polskiej Misji Katolickiej           
dla Kantonów Zurych i Glarus

Schlagwort:
Najbliższe wydarzenia

Polecamy

 Katholische Kirche in Kanton Zurich

Zapisz się

 

PMK Szwajcaria

PMK w Szwajcarii
 

 

 

Kontakt

 

Polska Misja Katolicka
przy kościele Herz Jesu w Zurychu (Wiedikon)

Aemtlerstrasse 43 a

8003 Zürich

Duszpasterz

 

Ks. dr Artur Cząstkiewcz
Polska Misja Katolicka kościół Herz Jesu w Zurychu (Wiedikon)

zurich.pmk@gmail.com

Sekretariat

Małgorzata Milczuk

Ewa Rutkowska

Wtorek    09.30 - 12.00

                13.30 - 18.00

Czwartek 09.30 - 12.00

              13.30 - 18.00

Niedziela 13.30 - 14.15

Tel. 044 461 47 10W przypadkach nagłych (np. prośba o wizytę u osoby chorej, sprawy zwiazane z pogrzebem, pilna potrzeba spowiedzi w danym  dniu) prosimy o kontakt tel. 079 513 56 96. Pozostałe sprawy prosimy kierować w ramach pracy sekretariatu.

Konto bankowe:

Katholische Polenmission
IBAN: CH02 0900 0000 8007 4005 7